About Actor : Antal Leisen

Antal Leisen

Name: Antal Leisen

Known for: Jakob the Liar

BirthDay: 17, Jun ,1947

©StreamingDP